Hilde Nijs

 

nieuwe website:

hildenijs.com

 

A Woman in Art

 

 

Upcoming

3de Seizoen actuele kunst

DeKANTFABRIEK 2017

Gendergelijkheid in de kunst

met kunstenaar/curator

Hilde NIJS


EEN CORRELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE KUNSTEN EN DE ACADEMISCHE WERELD

Kunstenaar/curator Hilde NIJS metamorfoseert voor de derde maal deze prachtige ruimte tot de tempel van de verbeelding waar actuele kunst en de academische wereld maar ook muziek, literatuur, poëzie en theater, mekaar omhelzen. De wisselwerking tussen de nostalgisch doorleefde fabrieksruimten met actuele kunst zorgt voor een uitzonderlijke kunstervaring.


De zintuigen prikkelen en terzelfdertijd kleine momenten van gelukzaligheid beleven worden  weer de troeven in DeKANTFABRIEK die ditmaal wordt bezet met alleen werk van vrouwelijke kunstenaars          kwestie van de gendergelijkheid en vrouwenemancipatie te promoten.


Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Wereld Economisch Forum (WEF) is de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd kleiner geworden. 86 van de 133 onderzochte landen gingen erop vooruit.                     

België staat op de elfde plaats. Hoewel 80 procent van de landen vooruitgang boekte, moeten we ons nog steeds zorgen maken over de overige 20 procent.


 En hoe zit het met de vrouwen in de kunst? Onderzoek wees uit dat de positie van vrouwen in de beeldende kunst nog steeds niet gelijk is aan die van hun mannelijke collega's. Uiteraard speelt de belastende voorgeschiedenis van vrouwen - ze konden pas sinds de jaren zeventig volwaardig deelnemen aan het kunstenaarschap - een belangrijke rol. Alhoewel er sindsdien heel veel veranderd is en veel actoren in de sector niet eens weten dat er een probleem is, hebben vrouwelijke kunstenaars nog steeds af te rekenen met de vooroordelen in deze typische mannenwereld. Vrouwen worden geacht meer een zorgende rol te spelen en zo minder tijd te hebben full time met kunst bezig te zijn of ze zouden ook meer schroom hebben om hun kunst te promoten maar niet zelden vormen sommige van de mannelijke collega’s nog steeds het probleem. Kunst gemaakt door mannen is KUNST maar kunst van vrouwen wordt nog steeds lichtelijk smalend "Vrouwenkunst" genoemd en het wordt tijd dat dit nu eens ophoudt.  De scheppingsdrang is gelukkig voor beiden dezelfde en ondanks de vele obstakels is het dat wat vrouwen drijft om verder te doen evenals de voldoening van het metièr. 

 

 

 2016

2de Seizoen DeKANTFABRIEK

Expo van 27 mei tot 9 oktober

Endless TIME, Endless Flow

kunstenaar/curator Hilde NIJS nodigt uit

George DE DECKER,

Marc GALLE, Emiel DE ROOVER

Maarten VAN INGELGEM

Solange ABBIATTI,

Eddie SYMKENS 

 

 

2015 

IDENTITEIT ZONDER GRENZEN

Vernissage met lezing van Paul Verhaeghe

vrijdag 5 juni 2015 om 20 uur

reserveren noodzakelijk: identiteitzondergrenzen@gmail.com


Welcome to the art studio of Hilde Nijs.

“A work of art is always created of something. Out of my intellectual skills area, deeper feelings come to the surface. A huge inspiration and unbridled imagination - basic principles of many arts - they do the rest of the work." - Hilde Nijs

 Het werk van Hilde NIJS is een oneindige denkoefening en een zoektocht naar een betere maatschappij, de ultieme utopie. Het werk is nooit af en evolueert als een levenslang project net zoals onze identiteit nooit af is en zich blijft ontwikkelen naargelang de omgeving en maatschappelijke veranderingen die aan de grondslag liggen van het veranderlijke ik-gevoel en veranderingen in identiteitsvorming. Ze ziet zichzelf als een onuitputtelijk reservoir vol inspiratie dat tijdig moet geledigd worden en weigert zichzelf te kopiëren noch zich te laten catalogiseren in bepaalde vakjes. Ze wil zich blijven ontwikkelen als kunstenaar. "Steeds nieuwe krachten opslaan en zichzelf openstellen is een noodzaak als je flexibel wil omgaan met een steeds veranderende maatschappij", meent ze.

In haar werk maakt ze gebruik van allerhande materialen, objecten  en technieken die ze samenbrengt en zich eigen maakt tijdens het vele experimenteren, altijd op zoek naar de meest gepaste methode waarmee ze bij benadering zo perfect mogelijk uitdrukking kan geven  aan haar oeuvre.  Het werk van Hilde Nijs omvat een breed spectrum aan onderwerpen binnen haar interessegebied. Psychologie en de veranderlijke identiteit in een veranderlijke maatschappij,  architectuur en de aansluiting van de kunst met de ruimte,  filosofie en de spanningsverhouding tussen denken en werkelijkheid, wetenschap, psyche en brein, archeologie en het inzicht in de materiële cultuur van de mens doorheen de tijd, kunstgeschiedenis en de verbinding met kunstbeschouwing, klassieke muziek, jazz en de evolutie naar de hedendaagse kunstmuziek en verder literatuur, poëzie en mythologie. Deze thema’s samen met haar liefde voor gebruikte en zelfgemaakte objecten en oude materialen, paraphernalia en een jarenlang verzameld rariteitenkabinet resulteren in een organisch groeiproces al naargelang haar intuïtieve, gevoelsmatige en spirituele stemming. Zoals een alchemist in zijn laboratorium brouwt ze haar eigen mengsels en haar onderzoek wordt omgezet  in een artistieke reflectie waar ruimte is voor mysterie, droom, verlangen, liefde, menselijk lijden en verdriet. Haar persoonlijke beleving en relatie met onze meetbare tijd plaatst ze tegenover de grandioze vorm van tijd met een fascinatie voor het universum, de wereld, de maatschappij en de mens. Zo ontstaan empathisch, doorvoelde, soms poëtisch, gelaagde beelden en taferelen die een samenspel zijn tussen denken en voelen en die een perspectief  naar de mensheid opent die op zoek is naar de essentie van het bestaan.